Темы НИР

Почата у 2017 році: «Механізми формування та патогенетичне обґрунтування комплексного підходу до діагностики та профілактики поєднаної патології органів травлення у дітей».

Термін виконання: 01.01.2017-31.12.2021 р.р.