Публикации

Видано монографій

1. 2005 р. Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю.Функциональные заболевания пищеварительной системы у детей
2. 2006 р. Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю. Хронические нарушения стула у детей
3. 2007 г. Белоусов Ю.В. Педиатрическая гастроэнтерология.
4. 2007 г. Белоусов Ю.В. Недостаточность пищеварения у детей
5. 2007 р. Бєлоусов Ю.В. Гастроентерологія дитячого віку
6. 2009 р. Бєлоусова О.Ю. Хронічний невиразковий коліт у дітей
7. 2012 р. Белоусов Ю.В. Актуальні питання педіатричної гастроентерології

Підручників з грифом МОЗ та МОН

1. 2013 р. Дитяча гастроентерологія. Підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю., Бабаджанян О.М., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В.
2. 2014 р. Педіатрія. Національний підручник у двох томах. /За ред. проф. Бережного В.В. /.Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю.

Навчальних посібників з грифом МОЗ або МОН

1. 2007 р. Захворювання органів травлення у дітей (стандарти діагностики та лікування). Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В.
2. 2007 г. Педиатрическая гастроэнтерология. Клинические лекции. Белоусов Ю.В.
3. 2009 р. Хелікобактерна інфекція у дітей: діагностика та лікування. Бєлоусов Ю.В., Денисова М.Ф., Няньковський С.Л., Павленко Н.В, Савицька К.В. та ін.
4. 2012 р. Довідник дитячого гастроентеролога. Бєлоусов Ю.В., Денисова М.Ф., Шадрін О.Г., Павленко Н.В., Солодовниченко І.Г.
5. 2012 р. Синдром мальабсорбції у дітей. Бєлоусова О.Ю.
6. 2014 р. Семіотика та діагностика захворювань органів травлення у дітей. Бєлоусова О.Ю., Бабаджанян О.М., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Солодовниченко І.Г.,Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В. МОЗ України (протокол №2 від 16.04.2014)
7. 2016 р. Захворювання печінки у дітей (навчальний посібник) Бєлоусова О.Ю., Волошина Павленко Н.В., Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
8. 2016 р. Захворювання печінки, жовчного міхура та жовчевивідних шляхів (навчальний посібник) Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.

Навчальних посібників без грифу МОЗ або МОН

1. 2009 р. Хронический запор у детей. Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю.
2. 2010 р. Захворювання органів травлення у дітей (стандарти діагностики та лікування. Бєлоусов Ю.В, Бєлоусова О.Ю., Волошина Л.Г. та ін..
3. 2012 р. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей. Бєлоусов Ю.В.
4. 2014 р. Захворювання органів гастродуоденальної зони у дітей: діагностика та лікування. Навчальний посібник. Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
5. 2014 р. Захворювання кишечника у дітей. Навчальний посібник. Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
6. 2014 р. Сучасна концепція збалансованного харчування дітей. Навчальний посібник. Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
7. 2015 р. Захворювання печінки у дітей. Навчальний посібник. Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
8. 2015 р. Захворювання жовчного міхура та жовчевивідних шляхів. Навчальний посібник. Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
9. 2016 р. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Навчальний посібник. Бєлоусова О.Ю., Солодовниченко І.Г., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.
10. 2017 р. Хронічний панкреатит у дітей. Бєлоусова О.Ю., Солодовниченко І.Г., Павленко Н.В., Бабаджанян О.М., Волошина Л.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Савицька К.В., Каафарані А.М.
11. 2017 р. Поширені гельмінтози в дитячій гастроентерології. Бєлоусова О.Ю., Савицька К.В., Павленко Н.В., Солодовниченко І.Г., Бабаджанян О.М., Волошина Л.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Каафарані А.М.
12. 2017 р. Амбулаторно-полікліничний та санаторно-курортний етапи реабілітації дітей із патологією органів травлення. Бєлоусова О.Ю., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Павленко Н.В., Солодовниченко І.Г., Ганзій О.Б., Шутова О.В., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М.

Електронних посібників

1. Захворювання органів травлення у дітей.
2. Физико-химическая стадия желчнокаменной болезни у детей.
3. Сучасна діагностика хелікобактерної інфекції у дітей.
4. Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей.
5. Гастроентерологія дитячого віку.

Методичних рекомендацій з грифом МОЗ або МОН

1. 2006 г. Физико-химическая стадия ЖКБ у детей. Бєлоусов Ю.В., Шутова О.В., Волошина Л.Г., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г.
2. 2006 р. Сучасна діагностика Нр-інфекції у дітей. Бєлоусов Ю.В., Павленко Н.В., Савицька К.В., Солодовниченко І.Г., Ганзій О.Б.
3. 2007 р. Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей. Бєлоусова О.Ю.
4. 2010 р. Сучасні критерії діагностики та підходи до лікування хронічного гепатиту у дітей. Лук’янова О.М., Бєлоусов Ю.В., Денисова М.Ф. та інші.
5. 2013 р. Результати сучасного дослідження та обгрунтування прикладного меню на 7 днів для здорових дітей віком від 1-3 років. Бєлоусова О.Ю., Шадрін О.Г., Няньковський С.Л..
6. 2014 р. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров’ячого молока. Шадрін О.Г., Бєлоусова О.Ю, Няньковский С.Л..
7. 2015 р. Вікові особливості перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту, асоціованого з H. Pylori та їх раціональна корекція. Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В. та ін.
8. 2016 р. Реабілітація дітей із захворюваннями органів травлення. Бєлоусова О.Ю., Волошина Л.Г. та ін.
9. 2016 р. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи. Бєлоусова О.Ю. та співавтори.

Методичних рекомендацій без грифу МОЗ або МОН

1. 2015 р. Кардіоінтервалографія в педіатрії і дитячій гастроентерології. (методичні рекомендації) Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В.

Патенти

1. Патент на винахід №77724. Система обробки інформації в електрогастрографії.
2. Патент на винахід. Спосіб діагностики ступеня контамінації Helicobacter pylori у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
3. Іноваційна система супроводу батьків з питань харчування дітей «Школа здорового харчування дітей». 2012 р.
4. Спосіб ультразвукового дослідження підшлункової залози у дітей з супутньою алергічною патологією. 2012 р.
5. Авторське право на літературний письмовий твір науково-практичного характеру №61541 «Тести по дитячій гастроентерології»». Автори: Бєлоусова О.Ю., Бекетова Г.В., Бабаджанян О.М., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Солодовниченко І.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б., Волошин К.В., Савицька К.В., Каафарані А.М., Горячева І.П., Алексеєнко Н.В., Солдатова О.В., Нехаєнко М.І. Дата реєстрації 04.09.2015 р.
6. Спосіб виявлення осіб високого ризику щодо несприятливого перебігу патології гепатобіліарного тракту в дитячому віці. Шутова О.В., Багацька Н.В., Шадрін О.Г. Дата реєстрації 11/2017 р.
7. Опитування для скринінгової діагностики ГЕРХ у дітей на первинному етапі надання медичної допомоги. Слободянюк О.Л. Дата реєстрації 74634 (13.11.2017 р.)
Тестові питання
— 2010 р. Тестові питання за фахом «Дитяча гастроентерологія» розроблені за Наказом Міністерства охорони здоров’я від 07.05.2007 №226 співробітниками кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології ХМАПО (зав. кафедри д.м.н. проф. Бєлоусов Ю.В.) та кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО (зав. кафедри д.м.н. проф. Бекетова Г.В.).
— 2015 р. Перегляд та доповнення тестових питань за фахом «Дитяча гастроентерологія» (розроблені за Наказом Міністерства охорони здоров’я від 7.05.2007 №226 співробітниками кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології ХМАПО (зав. кафедри д.м.н. проф. Бєлоусов Ю.В.) та кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО (зав. кафедри д.м.н. проф.. Бекетова Г.В.).

Нововведення

1. 2007 р. Спосіб діагностики рухової активності товстої кишки у дітей (Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю., Зімницька Т.В.)
2. 2008 р. Метод неінвазивної діагностики хелікобактерної інфекції у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (Бєлоусов Ю.В., Павленко Н.В., Савицька К.В., Ганзій К.В., Волошин К.В.)
3. 2008 р. Спосіб диференційної діагностики рухової активності товстої кишки у дітей (Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю., Зімницька Т.В.)
4. 2015 р. Метод корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу в дитячому віці з використанням препарату з діючою речовиною прифініум бромід (Бєлоусова О.Ю., Шутова О.В. та ін.)
5. 2017 р. Спосіб оптимізації ранньої діагностики жовчнокам’яної хвороби при коморбідній патології у дітей (Бєлоусов Ю.В., Шутова О.В., Павленко Н.В.)
6. 2017 р. Спосіб виявлення оптимізації діагностики ранньої стадії ЖКХ у дітей. Шутова О.В.