Кафедра опорна за фахом «Дитяча гастроентерологія»
(наказ МОЗУ від 26.02.2003 р. №86)

Проводить цикли:

 • спеціалізації за фахом «Дитяча гастроентерологія», «Педіатрія»
 • передатестаційні за фахом «Дитяча гастроентерологія», «Педіатрія»
 • тематичного удосконалення з питань педіатрії, дитячої гастроентерології, нутріціології
 • у якості опорної цикли ТУ «Актуальні питання організації дитячої гастроентерологічної служби (для міських та обласних гастроентерологів)»; «Актуальні питання організації та методики викладання педіатричної гастроентерології (для викладачів кафедр педіатричного профілю ВНЗ)»

Є розробником програми, навчально-тематичних планів та тестових питань за фахом «Дитяча гастроентерологія» для циклу ПАЦ (затверджено МОЗ України 2013 р.) та циклу спеціалізації (затверджено МОЗ України 2013 р.)
Розроблено та затверджено МОЗ України (04.05.2018 р.) план та програму циклів передатестаційного та спеціалізації за фахом «Дитяча гастроентерологія»

На кафедрі працюють: 1 професор, 8 доцентів, 1 старший лаборант, постійно навчаються аспіранти та клінічні ординатори, в тому числі іноземні, лікарі-інтерни, магістри та стажери.

Резерв:

Шутова О.В. 1963 р.н.

Доценти:

Волошина Л.Г. 1953 р.н.
Солодовниченко І.Г. 1957 р.н.
Павленко Н.В. 1965 р.н.
Бабаджанян О.М. 1958 р.н.
Шутова О.В. 1963 р.н.
Каафарані Аббас Махмуд 1966 р.н.
Ганзій О.Б. 1960 р.н.
Савицька К.В. 1978 р.н.

Участь співробітників кафедри в роботі:

 1. Вченої Ради ХМАПО: зав. кафедри проф. Бєлоусова О.Ю.
 2. Вченої Ради факультету: зав. кафедри проф. Бєлоусова О.Ю., доц. Бабаджанян О.М.
 3. Вченої Ради опорних кафедр: зав. кафедри проф. Бєлоусова О.Ю. – голова Ради, доц. Бабаджанян О.М.
 4. Учбово-методичної наради ХМАПО: зав. кафедри проф. Бєлоусова О.Ю.

Завідувач кафедри проф. Бєлоусова О.Ю. є головою Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України в Харківській області, головою Ради опорних кафедр, Член Спецради, постійний член Вченої Ради, член редакційної колегії «Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини» та член редакційної ради «Здоровье ребенка».

Доцент Шутова О.В. – головний позаштатний спеціаліст з дитячої гастроентерології Департаменту охорони здоров’я м. Харкова.
Доцент Каафарані Аббас Махмуд – проректор з науково-педагогічної та міжнародної роботи ХМАПО.

На кафедрі навчаються іноземні громадяни:
клінічний ординатор Мохаммад Аюба (2018-2020рр.)
стажер Мерени Амени (2018р.)

Виконуються дисертації:
— докторська — пошукач Шутова О.В. «Патогенетичні механізми формування, прогнозування розвитку, діагностика та лікування жовчнокам’яної хвороби у дітей»
— кандидатська — пошукач Кір’янчук Н.В. «Коморбідність захворювань органів гастродуоденальної зони та стравоходу у дітей».
— кандидатська – аспірант Слободянюк О.Л. «Оптимізація діагностики та прогнозування перебігу патології стравоходу у дітей шкільного віку».

Назви циклів
Дата затв.УМР № наказу
1.ТУ Нутріціологія в педіатрії.
13.06.2014 р. №6
2.ТУ Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення.13.06.2014 р. №6
3.ТУ Актуальні питання організації та методики викладання дитячої гастроентерології для викладачів кафедр педіатричного профілю.13.06.2014 р. №6
4.ТУ Актуальні питання педіатрії.25.06.2016 р. №6
5.ТУ Гастроентерологія дитячого віку.13.06.2014 р. №6
6.ТУ Актуальні питання організації дитячої гастроентерологічної служби (для міських та обласних гастроентерологів)13.06.2014 р. №6
7. ТУ Раціональне харчування в перинатології та педіатрії19.09.2014 р. №7
8. Спеціалізація (інтернатура) випускників ВМЗ НМАПО 2008 р. «Загальна практика –сімейна медицина» (охорона здоров’я дітей)НМАПО 2008 р.
9. Стажування «Педіатрія»22.11.2014р. №9
10. ПАЦ «Педіатрія»НМАПО 2014 р.
11. Стажування «Дитяча гастроентерологія»13.06.2014 р. №6
12. ПАЦ «Дитяча гастроентерологія»
ХМАПО, НМАПО 08.08.2013 р.
13. Спеціалізація «Дитяча гастроентерологія»ХМАПО, НМАПО 08.08.2013 р.
14. Спеціалізація «Педіатрія»НМАПО 2014 р.

Адреса бази:
м. Харків-52, вул. Велика Панасівська, 19, міська дитяча клінічна лікарня №19

Телефон 0577250358

Інші бази:

 • Дитячі поліклініки м.Харкова №2, 7, 12, 15, 16, 19, 24.
 • Санаторій «Бермінводи»
 • Дитячий міський гастроентерологічний центр, м. Київ
 • Обласна дитяча лікарня №2, м. Чернівці
 • МДКЛ м. Суми
 • ЦМЛ м. Куп’янськ
 • ЦРЛ м. Балаклія