Конференции

Кафедрою щорічно проводиться всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, внесена до згідно Реєстру з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводить МОЗ України, присвячена пам’яті проф. Ю.В.Бєлоусова «Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря».

Звіт про роботу конференції 2018 року

30-31 травня 2018 року в Харкові, згідно Реєстру з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводить МОЗ України у 2018 році за № 157, а також плану заходів Харківської медичної академії післядипломної освіти, відбулася міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті проф. Ю.В. Бєлоусова «ІННОВАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА НУТРІЦІОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ТА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» (до 95-річчя заснування Харківської медичної академії післядипломної освіти та 95-річчя кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології), організатором якої була кафедра педіатричної гастроентерології та нутріціології, що є опорною в Україні. Конференція зібрала понад 450 учасників з різних областей України, а також Латвії, Лівану, Тунісу. Серед учасників були 25 професорів, 12 головних лікарів, обласні та міські спеціалісти — дитячі гастроентерологи та педіатри, сімейні лікарі.

На конференції розглядалось широке коло питань стосовно патології органів травлення у дітей, а також нутріціології в педіатрії, суміжних дисциплін.
Конференцію відкрив ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти професор О.М. Хвисюк. На урочистому відкритті лунали привітання та поздоровлення від Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, Асоціації педіатрів України та Харківської області, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ та ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», ректорату та деканату педіатричного факультету ХМАПО.

Перше робоче засідання відкрила завідувач кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології ХМАПО, професор О.Ю. Бєлоусова доповіддю про синдром хронічної діареї у дітей раннього віку. Особлива увага доповідачів та учасників конференції буда прикута до проблем гастроінтестинальних розладів у новонароджених та дітей раннього віку. Цим питанням присвятили свої виступи проф. Т.М. Клименко, проф. О.Ю. Бєлоусова, доц. О.М.Бабаджанян, доц. Л.Г. Волошина, доц. Т.В. Сандуляк, А.Р. Скорик (Харків). Харчування дитячого населення в Україні завжди в центрі уваги фахівців — питання природного вигодовування дітей першого року життя, можливості використання продуктів функціонального та імунного харчування у дітей раннього віку, концепція функціонального харчування, особливості дитячого ентерального харчування. Саме про це наголошували в своїх виступах Діана Фрідріхсоне (м. Рига, Латвія) проф. О.Г. Шадрін , проф. Ю.В. Марушко (Київ), проф. О.С. Няньковська (Львів), та інші. Активну увагу і обговорення викликали доповіді стосовно різних проявів синдрому мальабсорбції: целіакії та лактазної недостатності, харчової нестерпності та харчової алергії, можливостей сучасної специфічної діагностики та ефективної дієтотерапії дітей різних вікових груп (проф. О.С. Няньковська (Львів), проф. О.Г. Шадрін, доц. Н.Є. Зайцева (Київ), с.н.с. Н.Ю. Завгородня та інші).

Доповідачі і слухачі активно і різнобічно обговорювали питання формування кишкової мікробіоти у дитини (проф. О.Г. Шадрін, проф. Ю.В. Марушко (Київ), проф. О.І. Сергієнко (Харків), можливості використання про- і пребіотиків (проф. Г.В. Бекетова, проф. О.Г. Шадрін (Київ), доц. К.В. Савицька (Харків). Огляд нових Европейських рекомендацій щодо лікування гострого гастроентериту та антибіотико-асоційованої діареї представили проф. О.Г. Шадрін (Київ) та проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя), питаннями вірусних діарей переймались проф. О.Є. Абатуров (Дніпро), проф. О.Ю. Бєлоусова (Харків), проф. О.Г. Шадрін (Київ).
Значну увагу привернули питання стосовно запальних захворювань кишечника: сучасні рекомендації ESPGHAN щодо клінічних особливостей та підходів до діагностики хвороби Крона у дітей представила проф. О.Ю. Бєлоусова (Харків), проблемні питання діагностики хвороби Крона у дітей – проф. М.Ф.Денисова (Київ), особливості перебігу виразкового коліту у дітей — с. н . с. Н.В. Чернега (Київ), супутню терапію дітей, хворих на виразковий коліт – доц. О.М. Бабаджанян (Харків), порушення інтестінальної моторіки та їх корекцію – доц. Т.В. Зимницька (Харків).

Власні напрацювання щодо комплексного підходу до лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в педіатрії представили співробітники кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології в рамках сателітного симпозіуму за підтримки кампанії «Фармак». Проф. О.Ю. Бєлоусова докладно обґрунтувала патогенетичну терапію діарейного синдрому в практиці педіатра; доц. О.В. Шутова представила сучасні можливості терапії абдомінального больового синдрому у дітей та підлітків, доц. Н.В. Павленко розкрила проблеми та перспективи лікування хелікобактер-асоційованих захворювань у дітей.

Важливе місце в роботі конференції посіли питання, пов’язані з проблемами захворювань верхніх відділів травного каналу у дітей, коморбідної патології, розробці і впровадженню міжнародних стандартів щодо діагностики та лікування ГЕРХ, хронічних гастритів, НР-асоційованих захворювань дитячого населення України. Ці проблеми детально і всебічно розкрили в своїх виступах проф. О.Г. Шадрін (Київ), проф. Т.О. Крючко (Полтава), доц. Н.В. Павленко, доц. Ю.В. Карпушенко, ас. Н.В. Кір’янчук (Харків) та інші. Дискусію щодо питань патології з позицій коморбідності жваво підтримали проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя),проф. О.В. Шешукова (Полтава), д. мед. н. С.І. Турчина (Харків).

Особливу зацікавленість викликали питання метаболічних розладів в практиці педіатра, терапевта, дитячого гастроентеролога та сімейного лікаря. Діагностика і сучасні можливості корекції ацетонемічних станів найшли відображення в виступах проф. О.Ю. Бєлоусової, доц. І.Г. Солодовниченко (Харків). Проблеми формування метаболічного синдрому, коморбідні стани, пов’язані з патологією печінки та жовчовивідних шляхів, підшлункової залози у пацієнтів різних вікових груп, проблема ожиріння у дітей та підлітків України та можливості корекції, шляхи профілактики широко обговорювались спеціалістами педіатричного та терапевтичного профілю (проф. В.С. Березенко (Київ), проф. О.Є. Абатуров (Дніпро), проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя), проф. Г.Д. Фадєєнко (Харків), проф. Л.К. Пархоменко (Харків), доц. О.В. Шутова (Харків), доц. К.В. Савицька (Харків), ас. О.Ю. Лук’яненко (Дніпро), Mohammad Ayoub (Ліван).

Значну увагу привернули питання гельмінтозів в розвитку гастроентерологічних захворювань у дітей, суміжні стани та погляд педіатрів та гастроентерологів щодо названої проблеми. Доповідачі з цих питань намагалися всебічно і обґрунтовано, спираючись на високий ступінь доказовості розкрити проблему у дітей різного віку, про що свідчили виступи проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя), доц. К.В. Савицької (Харків) та інші.

Окремим блоком були розглянуті питання щодо можливостей сучасної діагностики та лікування орфанних захворювань з гастроентерологічними проявами. Так, питання диференційної діагностики хвороби Гоше в практиці педіатра розкрив проф. О.Є. Абатуров (Дніпро); про селективний скринінг орфанної патології для дітей в Україні повідомив проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя); на можливості ранньої діагностики хвороби Помпе звернув увагу лікарів с. н. с. О.В. Шатілло (Харків); к. мед. н. М.М Єрмолаєв представив варіанти ураження печінки при орфанних хворобах у дітей з демонстрацією клінічних випадків.
Безперечно, всі питання, що розглядалися в рамках конференції, потребують подальшого глибокого ознайомлення, вивчення та широкого обговорення в Україні.

В результаті обговорення та підбиття підсумків, учасниками конференції була прийнята резолюція, яку наводимо нижче.

РЕЗОЛЮЦІЯ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФ. Ю.В. БЄЛОУСОВА
«ІННОВАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА НУТРІЦІОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ТА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»
(до 95-річчя заснування Харківської медичної академії післядипломної освіти та 95-річчя кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології)
30-31 травня 2018 р., м. Харків

Захворювання травної системи займають одне з провідних місць в структурі дитячої соматичної захворюваності. За даними МОЗ України, за частотою вони поступаються лише хворобам респіраторної системи (О.Г. Шадрін, Київ, 2015 р.). Не зважаючи на значні досягнення щодо профілактики, діагностики та лікування хвороб органів травлення у дітей та підлітків, багато питань лишається актуальними та потребують подальшої розробки та впровадження до практики охорони здоров’я.

Питання своєчасної та доказової діагностики в дитячій гастроентерології також заслуговують обговорення та вдосконалення. З одного боку методи діагностики повинні бути неінвазивними, з іншого – досить інформативними, що дозволяють повноцінно верифікувати діагноз захворювання та, виходячи з цього, призначити адекватну обґрунтовану терапію.

Найважливішим в дитячій гастроентерології слід вважати застосування доказової медицини при призначенні етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії. Дитина – не мініатюра дорослого, тому при призначенні лікування повинні враховуватися вікові особливості дитячого організму.

Сучасні Уніфіковані протоколи діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей, (Наказ МОЗ України № 59 2013 року), є значним кроком уперед та потребують найскорішого впровадження в охорону здоров’я. Але подальше обговорення та вдосконалення протоколів і стандартів, а також використання в роботі міжнародних протоколів та рекомендацій як провідними фахівцями України, так і лікарями-практиками є необхідною умовою покращення обслуговування дітей з захворюваннями органів травної системи.

Тісний зв’язок дитячої гастроентерології та нутріціології не підлягає сумніву. Одним з найважливіших чинників, що визначають стан здоров’я дітей є раціональне харчування, яке необхідно для підтримки нормального функціонування організму дитини, створення умов фізичного та розумового розвитку та підвищення здатності організму протистояти впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища. Саме порушення раціонального харчування як на першому році життя дитини, так і в подальшому, часто лежить в основі формування багатьох гострих та хронічних захворювань органів травлення. При цьому мова йде не тільки про дієтозалежні захворювання, при яких збалансоване харчування визначає успіх лікування, а про значно більше коло питань, присвячених харчуванню здорової та хворої дитини, чинникам формування захворювань органів травлення на фоні незбалансованого харчування, численним метаболічним розладам, а також місці лікувального харчування у комплексній терапії органів травлення.

Особливо слід відзначити проблему коморбідних (поєднаних) захворювань в дитячій гастроентерології, яка потребує подальшого вивчення та розробки сучасних діагностичних алгоритмів та лікувальної тактики. Необхідно адаптувати для використання в педіатрії оновлені рекомендації міжнародних консенсусів останнього перегляду щодо діагностики та лікування НР інфекції, хронічних гастритів та функціональної диспепсії, ГЕРХ, групи функціональних захворювань ШКТ, поєднаної патології (The European Helicobacter Study Group (EHSG). Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/ Florence Consensus Report // Gut 2012; Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut 2015; Optimum duration of regimens for Helicobacter pylori eradication. CochraneDatabaseSystRev 2013; Pediatric Gastroesophageal Reflux Practice Guidelines: Joint Recommendations of the NASPGHAN and the ESPGHAN 2015; Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/ Florence Consensus Report 2015; положення 4 перегляду Римських критеріїв діагностики та лікування функціональних захворювань органів травлення 2016 та ін.).

Ці та інші питання заслуговують всебічної уваги та подальшого широкого обговорення.

Заслухавши та обговоривши представлені на науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА НУТРІЦІОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ТА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» питання, присвячені найактуальнішим аспектам педіатричної гастроентерології, конференція постановляє:

1. Звернути увагу педіатрів та дитячих гастроентерологів на необхідність широкого впровадження до клінічної практики сучасних, доказових, обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування хронічних захворювань органів травлення у дітей як важливої загально педіатричної проблеми. Прискорити впровадження в практику охорони здоров’я дітей сучасних міжнародних рекомендацій і протоколів діагностики та лікування хвороб травної системи у дітей на засадах доказової медицини.

2. При проведенні профілактичних заходів особливу увагу приділити питанням раціонального харчування. Вважати найважливішою задачею педіатрів організацію раціонального вигодування дітей перших років життя, приймаючи до уваги, що раціональне вигодування – це, перед усім, грудне (природне) вигодування. У дітей старшого віку особливу увагу слід приділяти дотриманню режиму харчування, виключенню із раціону продуктів, що не відповідають віку дитини, газованих підсолоджених напоїв, продуктів швидкого приготування.

3. При організації діагностичного процесу особливу увагу приділяти використанню неінвазивних та одночасно досить інформативних методів (дихальні та стул-тести, опитувальники та інші). Беручи до уваги, що порушення тонусу та моторики відіграють істотну роль у патогенезі як функціональних, так і органічних захворювань травної системи, широко впроваджувати в клінічну практику неінвазивні методи оцінки цих функцій. Водночас звернути увагу на необхідність доказової верифікації функціональних та органічних захворювань травної системи, при необхідності застосовуючи ендоскопічні дослідження. При проведенні наукових досліджень діагноз патології стравоходу, шлунку та кишечнику повинен бути верифікований морфологічним дослідженням.

4. Приділити особливу увагу ранньому виявленню спадкової патології травної системи, орфанних та дієтозалежних захворювань, для чого впроваджувати в клінічну практику методи скринінгової, у тому числі генетичної діагностики.

5. Наголосити на необхідності більш наполегливого впровадження в практику наукових розробок кафедр. Для підвищення якості впровадження застосовувати зворотній зв’язок кафедри та бази впровадження. Вважати ефективність впровадження одним із основних показників якісної роботи кафедри.

6. Вважати доцільним щорічне обговорення та перегляд навчальних планів та програм підготовки з дитячої гастроентерології лікарів-гастроентерологів та педіатрів, лікарів загальної практики — сімейної медицини за участю керівників профільних кафедр та головних міських та обласних дитячих гастроентерологів. Своєчасно вводити зміни до існуючих нормативних документів.

7. Доручити опорній кафедрі педіатричної гастроентерології та нутріціології ХМАПО щорічне проведення семінарів з актуальних питань дитячої гастроентерології для міських та обласних дитячих гастроентерологів та науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням дитячої гастроентерології та нутріціології, а також суміжним дисциплінам.

Голова Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, доктор медичних наук, професор Шадрін О.Г.

Зав. кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології ХМАПО, доктор медичних наук, професор Бєлоусова О.Ю.

Доцент, к.м.н Павленко Н.В.